Smok czy smog

Opublikowano: 2023-02-19 20:39, Numer artykułu: 64258 , Autor: M.PB

SMOK CZY SMOG?

PROJEKT EKOLOGICZNY NA PODSTAWIE PROGRAMU „CZY TO SMOK, CZY SMOG?” DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W projekcie tym biorą udział dzieci z grupy "Jeżyki" wraz z nauczycielkami. 

 Na początku powstał program „Czy to Smok, czy Smog?”. Opracowany został w Przedszkolu nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy przez Annę Miszewską, nauczycielkę, obecnie doradcę metodycznego edukacji przedszkolnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Program zawiera innowacyjny komplet scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych: obrazki poglądowe, postać smoka Ziejka, plakat, inscenizacje, wiersze, opowiadania, piosenkę z podkładem muzycznym. Przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat oraz uczniów klas pierwszych szkól podstawowych. Program służy wykształcaniu świadomości zagrożeń płynących z zanieczyszczeń powietrza i stanowi ważny punkt edukacji ekologicznej związanej ściśle z problemem smogu. Od 2016 roku program jest upowszechniany i realizowany w placówkach oświatowych, wpisując się w codzienność edukacyjną sieci bydgoskich przedszkoli i szkół. Program stał się inspiracją do szerszego działania ekologicznego. Na jego podstawie powstał projekt „Smok czy Smog?”.

 

Cel główny: Skuteczne i efektywne kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, zgodnych z etyką ekologiczną.

Cele szczegółowe: 

Dziecko:

⋅ zna i rozumie zjawisko smogu w mieście,

⋅ wskaże przyczyny powstawania smogu,

⋅ wie jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza i powstawaniu smogu,

⋅ wie jak zachować się bezpiecznie podczas trwania alarmu smogowego,

⋅ rozumie trujące znaczenie smogu dla zdrowia i życia człowieka,

⋅ jest odpowiedzialne i reaguje szybko na problemy zanieczyszczeń powietrza,

⋅ jest zainteresowane zjawiskami ekologicznymi,

⋅ propaguje naukę dbania o stan czystości powietrza w swoim domu rodzinnym i najbliższym otoczeniu.