Angieslki jest fun-tastyczny!

Opublikowano: 2023-10-10 10:15, Numer artykułu: 72979

 

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Angielski jest funtastyczny!” jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania.

 

Projekt w roku szkolnym 2023/2024 realizowany jest w grupie: "Dzięcioły", "Jeżyki" i "Wiewiórki"