Ramowy rozkład dnia

Opublikowano: 2023-02-14 22:10, Numer artykułu: 64029 , Autor: M.PB

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 – 8.15 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg pomysłów dzieci.

8.00 – 8.30 Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, zabawy logopedyczne, ćwiczenia poranne, czynności sanitarno - higieniczne.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00 – 10.00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych  sferach.

10.00- 10.45 Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zabawy na terenie przedszkolnym, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze itp.

11.00 – 11.30 Czynności samoobsługowe w szatni i w łazience, II śniadanie

11.30 – 13.00 Dzieci 3-letnie relaksacja - leżakowanie np. muzyka relaksacyjna, bajki terapeutyczne itp, dzieci starsze: pobyt na powietrzu, ćwiczenia utrwalające wiadomości,    zabawy integracyjne, gry planszowe…

13.00 – 13.30 Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy w małych grupach, czynności sanitarno - higieniczne

13.15 – 14.00 Obiad

14.00 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci do domów. Kontynuacja działalności edukacyjnej. Zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne