Program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola"

Opublikowano: 2023-02-15 21:14, Numer artykułu: 64079 , Autor: M.PB

Program wychowania przedszkolnego-Wokół przedszkola

 • Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.


  Przedszkole to instytucja powołana do wykonywania określonych programem zadań dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, które nauczyciel realizuje w ramach aktywności, wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

   

  Program "Wokół przedszkola" autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby-Żabińskiej został oparty jest na warstwową koncepcęi wychowania, obejmująca wszystkie obszary rozwoju aktywności dzieci. Uwzględnia 5 warstw rozwoju człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową.

  W skład programu, oprócz treści programowych i ich struktury, zakładanych efektów edukacyjnych, wchodzą między innymi: prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, aktualne wyzwania edukacji przedszkolnej, cele edukacji przedszkolnej, organizacja środowiska przedszkolnego, a w aneksie - ocena dojrzałości szkolnej dziecka; arkusz obserwacji dziecka; arkusz umożliwiający określanie dominującej inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

  Program jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (...) Dz.U. z dnia 24 lutego 2017r., poz.356.