Angielskie Bajanie multisensorycznie

Opublikowano: 2023-09-26 19:12, Numer artykułu: 72157

Projekt ten obejmuje realizację klasycznych baśni w języku angielskim, w oparciu o podejście multisensoryczne.  Oparty jest na programie autorstwa: Ewy Wodzicka-Dondziłło, Edyty Pawłowskiej  „Angielskie Bajanie Multisensorycznie", który przenosi dzieci w świat najpiękniejszych klasycznych baśni czytanych są w języku angielskim.

Baśnie wplecione są w tok zajęć w taki sposób, by aktywizować dzieci zarówno językowo, jak i we wszystkich innych obszarach rozwoju. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu podejścia multisensorycznego w nauczaniu języków. Podczas pracy z baśniami dzieci będą miały okazję aktywizować wszystkie zmysły, rozwijać się we wszystkich obszarach, a także utrwalać angielskie słownictwo zgodnie z wymogami Podstawy Programowej.

 

Dzieci angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa, niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, w których dziecko jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. Aktywności proponowane w ramach projektu korzystnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko samoistnie, co wpłynie pozytywnie na jego całościowy rozwój, jak również na przyswajanie języka. Dzięki pomocom dydaktycznym i technikom nauczania prezentowanym przez autorki programu na portalu Angielskie Bajanie, oraz w grupie Maluch na językach multisensorycznie, nauczyciele będą na bieżąco wzbogacać warsztat pracy oraz dzielić się spostrzeżeniami i efektami uzyskanymi w trakcie udziału w programie.

 

Dzieci:

● oswajają i osłuchują się z językiem angielskim,

● poznają najpopularniejsze bajki i baśnie świata,

● równomiernie aktywizują swoje zmysły, co korzystnie wpływa na ich całościowy rozwój,

● eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów,

● chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych,

 ● bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z sensorycznych pomocy dydaktycznych.

 

Projekt realizowany w roku szkolnym 2022/2023 w grupiach: "Jeżyki" i "Wiewiorki" 

https://p48.edu.bydgoszcz.pl/angielskie-bajanie-w1,670,66154.html