Mały przedszkolak

Opublikowano: 2023-02-16 20:56, Numer artykułu: 64129 , Autor: M.PB

Program adaptacyjny „MAŁY  PRZEDSZKOLAK”

 

 I. Wstęp

         Kiedy dziecko po raz pierwszy przekracza próg przedszkola, zdarza się, że pojawiają się u niego kłopoty adaptacyjne. Dziecko rozpaczliwie broni się przed pozostaniem w obcym miejscu, oderwaniem od rodziców, trzyma się kurczowo najbliższych, że niekiedy siłą trzeba je odrywać i wprowadzać do przedszkola. Często wiążą się z tym narastające koszty psychiczne, takie jak, np.: płaczliwość, brak apetytu, kłopoty z zasypianiem, a niekiedy częste moczenie nocne. Do niektórych trudności adaptacyjnych należą: kłopoty ze słownym porozumiewaniem się, poczucie utraty bezpieczeństwa, nowe otoczenie, długi czas pobytu dziecka w przedszkolu, leżakowanie w przedszkolu.

         Zdając sobie sprawę jak  ważny jest pierwszy kontakt dziecka z nowym środowiskiem opracowałam program adaptacyjny „Mały Przedszkolak”, który pozwoli zminimalizować emocjonalne rozterki dzieci nowoprzybyłych.

         Aby ułatwić dzieciom i ich rodzicom przystosowanie się do nowej sytuacji  w sposób możliwie najmniej bolesny, program adaptacyjny obejmuje kilka spotkań dla nowych przedszkolaków i ich rodziców. W tym czasie dzieci mają okazję poznać wszelkie aspekty życia przedszkolnego, swoje panie oraz całe otoczenie przedszkolne.

 

II. Cel ogólny programu

Nadrzędnym i głównym celem programu adaptacyjnego jest tworzenie dzieciom nowoprzybyłym do przedszkola warunków do łatwej i łagodnej adaptacji.

 

III. Cele szczegółowe programu 

  • Obniżenie lęku dzieci przed rozstaniem z rodzicami, strachu przed nieznanym,
  • Zmniejszenie u dzieci trudnych napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem,
  • Nawiązanie bliskich, serdecznych kontaktów w relacjach: nauczyciel-dziecko, dziecko-nauczyciel, nauczyciel-rodzic,
  • Motywowanie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków do łagodnej adaptacji,
  • Uświadomienie rodzicom, że ich współdziałanie z pracownikami przedszkola to warunek udanej adaptacji dziecka,
  • Pedagogizacja rodziców w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunku łatwej adaptacji,
  • Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola,
  • Ułatwienie nowoprzyjętym dzieciom, startu przedszkolnego poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w aspekcie społecznym zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi,
  • Zapoznanie rodziców z bazą, personelem przedszkola i jego bazą.

IV. Ewaluacja 

Ewaluacją programu jest ankieta dla rodziców

 Harmonogram działań:

 

L.p.

Forma

Cel działania

Termin

Osoby odpowiedzialne

 

1.

Informacje dostępne na stronie internetowej przedszkola

-         zaprezentowanie placówki i  zapoznanie z ofertami przedszkola

-         zapoznanie ze sposobem rekrutacji

 

maj

Dyrektor

Wicedyrektor

2.

Wstępna rozmowa indywidualna z dziećmi i rodzicami podczas zapisywania dziecka do przedszkola

-         zapoznanie z funkcjonowaniem placówki

-         oswojenie dziecka z nowym miejscem i nowymi twarzami

czerwiec

Dyrektor

Nauczycielki z młodszych grup

3.

„Drzwi otwarte” w przedszkolu

-         zapoznanie z bazą przedszkola (prezentacja sal zabaw, kącików zainteresowań, ogrodu przedszkolnego)

-         zapoznanie dzieci i rodziców z funkcjonowaniem oraz personelem placówki

czerwiec

Dyrektor

Wszystkie nauczycielki

4.

Wstępne zebranie z rodzicami

-         Omówienie najistotniejszych spraw dotyczących funkcjonowania dzieci w przedszkolu (plan dnia, godziny posiłków, odpoczynku, reguły panujące w przedszkolu)

-         Zapoznanie rodziców z planem adaptacyjnym

-         Uświadomienie rodzicom ważności współdziałania z przedszkolem w okresie adaptacyjnym

-         Przedstawienie personelu mającego ścisły kontakt z dziećmi

 

czerwiec

Dyrektor

Nauczycielki     3-4latków

5

Indywidualne zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym

-         zapoznanie z nowym miejscem zabaw

-         nawiązywanie kontaktów interpersonalnych z dziećmi i nauczycielem

Lipiec/

sierpień

Wszystkie nauczycielki

6.

Artykuł dla rodziców „Trudności adaptacyjne dzieci w przedszkolu” zamieszczony w kąciku dla rodziców i na stronie internetowej przedszkola

-         zapoznanie rodziców z trudnościami adaptacyjnymi dziecka w przedszkolu

-         zapoznanie ze sposobami zmniejszenia trudności adaptacyjnych

wrzesień

Ewa Mitura

7.

Zebranie ogólne i w grupach z rodzicami

-         dostarczenie informacji ogólnych na temat funkcjonowania przedszkola

-         zapoznanie rodziców z programem, planem przedszkola, metodami pracy, wychowawczymi, o planowanych imprezach i uroczystościach

-         przedstawienie problemu adaptacji

-         przedstawienie przez rodziców próśb i życzeń odnośnie dziecka podczas rozmów indywidualnych

wrzesień

Dyrektor

Wszystkie nauczycielki

8.

Indywidualne regulowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu

-         informowanie rodziców o możliwości regulowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (przyprowadzanie w różnych godzinach, wcześniejsze odbieranie- w zależności od potrzeb)

wrzesień

Nauczycielki     3-4latków

9.

 

 

Pasowanie na przedszkolaka

-         krótki program artystyczny

-         tekst przysięgi

-         udekorowanie przedszkolaków emblematami i wręczenie dyplomów

-         wspólny poczęstunek

październik

Nauczycielki     3-4latków

10.

Badanie opinii rodziców na temat działań dotyczących adaptacji

-         uzyskanie opinii rodziców o celowości uczestniczenia w programie adaptacyjnym - ankiety

kwiecień

Nauczycielki dzieci nowoprzyjętych

 

Opracowała: Ewa Mitura