Przygody Fenka. Wszyscy jesteśmy tacy sami

Opublikowano: 2024-03-07 07:42, Numer artykułu: 79645

Projekt ma na celu stworzenie dzieciom przestronnych warunków do rozwijania kompetencji poznawczych i społecznych na terenie macierzystej placówki przedszkolnej oraz poza nią. Dzięki różnym formom aktywności, wychowankowie będą mieli możliwość doświadczania oraz przeżywania wielu emocji. Nabędą nowych doświadczeń w świecie pełnym różnic, odmienności i zmian.

 

Cele projektu:

W aspekcie kompetencji poznawczych:

 • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów
 • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci
 • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań
 • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych
 • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała

W aspekcie kompetencji społecznych:

 • Budowanie wzajemnego zaufania w kontakcie z rówieśnikami i innymi ludźmi, otwartość i szczere wyrażanie myśli
 • Kształtowanie wrażliwości społecznej, empatii
 • Kształtowanie umiejętności opisania i zaprezentowania swojej osobowości, poglądów przekładających się na całościowy wizerunek
 • Stwarzanie warunków do rozwijania umiejętności związanych z percepcją społeczną (trafne spostrzeganie innych, p. ich przeżyć, intencji, akceptacja różnic między jednostkami i szanowanie poglądów innych).
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania i wyrażania odmiennych opinii
 • Umiejętności komunikacji oraz rozróżnianie  zasad komunikacji niewerbalnej tj. mowy ciała, gestykulacji, mimiki

 

 Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2023/2024 we wszystkich grupach.