EKO - DZIECI

Opublikowano: 2024-03-05 18:21, Numer artykułu: 79565 , Autor: M.PB


Cele projektu:
- Przybliżenie dzieciom informacji dotyczących środowiska naturalnego, fauny i flory
- Uświadomienie konieczności dbania o środowisko, rośliny, zwierzęta
- Budzenie wrażliwości na piękno otaczającego nas świata
- Kształtowanie poprawnych postaw społeczno-moralnych
- Zwrócenie uwagi na zachowania pozytywne, godne naśladowania
- Rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności artystycznych
- Wspieranie rodziców w kształtowaniu postaw ekologicznych u dzieci i dobrego zagospodarowania czasu wolnego
- Integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego
- Różnorodne wykorzystanie zasobów cyfrowych m. in. do wspólnych spotkań, działań w sieci
- Współpraca między placówkami przedszkolnymi i innymi podmiotami


Partnerzy projektu to:
• Oddział Przedszkolne przy SP im. Agaty Mróz w Niemczu- placówka macierzysta
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr2,
Przedszkole nr 2 w Bydgoszczy
• Przedszkole nr 33 im. Jacka i Agatki w Bydgoszczy
• Przedszkole nr 48 „Pod Sosnami” w Bydgoszczy

• Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrczu,
Przedszkole Samorządowe nr 2
• Szkoła Podstawowa nr 58 w Bydgoszczy
• Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

 

Współpraca:
• Nadleśnictwo Żołędowo
• Czasopismo „Biokurier”
• Firma ekologiczna „Bioplanet”
• „ECO Day SPA”

 

Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2023/2024 w grupie "Jeżyki"