I like you

Opublikowano: 2023-09-26 18:37, Numer artykułu: 72152

"I  like you"

 

Program autorski nauczania języka angielskiego w grupach przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat.

 

Wstęp

           Wiek przedszkolny to okres w życiu dziecka, w którym zdobywa ono umiejętności funkcjonowania w szerszej grupie, wychodzi poza dobrze znany mu krąg rodzinny. Rolą nauczyciela jest objaśnianie dziecku rzeczywistości i rządzących nią praw. Nauczyciel języka obcego powinien w tym procesie aktywnie uczestniczyć, dbać o rozwój umysłowy przedszkolaka, pomagać zdobywać umiejętności językowe i wspierać go w kształtowaniu właściwych postaw życiowych. Dlatego założeniem niniejszego programu jest ścisłe skorelowanie nauczania języka obcego z programem nauczania przedszkolnego.

            Dzieci w wieku przedszkolnym mają empiryczne podejście do świata, poznają go wszystkimi zmysłami, poszerzają swoją wiedzę i umiejętności głównie poprzez działanie, które zawsze jest pewną formą zabawy. Dlatego zajęcia językowe powinny dostarczać dzieciom jak najwięcej okazji do poznawania i przyswajania języka podczas aktywnego, radosnego badania świata. Ważne są ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Powinny one zawierać elementy ruchu, dźwięku i obrazu. Pozwólmy zatem dziecku działać na polu plastycznym, konstrukcyjnym, muzycznym i dramatycznym. Należy też pamiętać, że dziecko myśli i działa ‘tu i teraz’, dlatego wiedza, którą nauczyciele w przedszkolu chcą przekazać dzieciom, powinna nawiązywać do najbliższych dziecku problemów.

Program przygotowany został z myślą o dzieciach przedszkolnych, ze wszystkich grup wiekowych. Poprzez zabawę, piosenkę, poznanie bohaterów bajek i opowiadań chcę zaprosić dzieci, aby niepostrzeżenie przekroczyły drzwi do świata języka angielskiego i poczuły się w nim swobodnie. Niniejszy program przewidziany jest do zrealizowania na zajęciach 30-minutowych, 2 razy w tygodniu dla dzieci starszych - 5 i 6 letnich, bądź krótszych – 15 minutowych, 2 razy w tygodniu dla dzieci młodszych – 3 i 4 letnich. Może być realizowany w całości lub częściowo, w zależności od wieku, predyspozycji i postępów dzieci.

 

Cele operacyjne.

       Dziecko:

 • przedstawi się w języku angielskim,
 • powie ile ma lat,
 • nazwie podstawowe kolory,
 • określi jaka jest pogoda,
 • będzie rozumiało i reagował na proste polecenia nauczyciela,
 • powtórzy rymowankę, łatwy wierszyk, zaśpiewa piosenkę,
 • pokaże przedmioty w sali i nazwie je,
 • wyrazi różne czynności ruchem,
 • będzie uczestniczyło w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych,     
    konstrukcyjnych, teatralnych,
 • będzie reagowało na język gestem i słowem,
 • będzie liczyło w zakresie 1- 5 lub od 1-10, w zależności od wieku,
 • zrozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych przez nauczyciela, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami,
 • będzie znało przynajmniej od 3 do 5 słówek w zakresie przerobionego bloku tematycznego

 

Tematyka zajęć:

 • Kolory - The colors
 • Liczby 1-10 - Numbers 1-10
 • Rodzina - Family
 • Zabawki - Toys
 • Dzikie zwierzęta - Wild animals
 • Zwierzęta domowe - Pets
 • Części ciała - Body parts
 • Ubrania - Clothes
 • Jedzenie - Food
 • Mój dom - My house
 • Umiejętności - Skills
 • Uczucia - Feelings
 • Codzienne czynności - Daily routine
 • Pogoda - Weather
 • Środki transportu - Means of transport
 • Zawody - Professions
 • Uroczystości - Celebrations
 • Bajki - Fairy tales
 • Szkoła - School

                                                                                                                 Autorka programu:

mgr Agata Konieczka