Konsultacje Logopedyczne

Opublikowano: 2024-06-10 20:41, Numer artykułu: 84263

Uwaga rodzice dzieci z grup "Sowy", "Dzięcioły", "Leśne Duszki" oraz rodzice dzieci 5 -6 letnich z grup "Jeżyki " i "Wiewiórki"!

 

Dnia 18 czerwca 2024 r. w godz. 13.30 - 16.00 odbędą się Konsultacje Logopedyczne z p. Anną Graczyk

 

podsumowujące pracę terapeutyczną w II semestrze dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną.